Khác biệt giữa các bản “đẹp”

Đã thay thế cả nội dung bằng “fap fap fap”
(Đã thay thế cả nội dung bằng “fap fap fap”)
fap fap fap
{{-pron-}}
{{vie-pron|đẹp}}
{{-nôm-}}
{{top}}
*[[葉]]: [[giẹp]], [[rợp]], [[giấp]], [[diếp]], [[riếp]], [[dớp]], [[dợp]], [[diệp]], [[dịp]], [[đẹp]], [[nhịp]]
*[[𢢲]]: [[dẹp]], [[đẹp]]
*[[惵]]: [[điệp]], [[đẹp]]
{{mid}}
*[[擛]]: [[quẹp]], [[dẹp]], [[dịp]], [[đẹp]], [[nhịp]]
*[[𤗽]]: [[đép]], [[đẹp]]
*[[枼]]: [[diệp]], [[đẹp]]
{{bottom}}
{{-adj-}}
:'''đẹp''': có sự [[hấp dẫn]] bởi phía ngoài
 
{{-rel-}}
[[xinh]], [[xinh đẹp]]
 
{{-ant-}}
[[xấu]]
 
{{-trans-}}
{{đầu}}
:*{{en}}: [[beautiful]]
:*{{ko}}: [[아름다운]] (a.rŭm.da.un, «ă-râm-đă-un»)
:*{{nl}}: [[mooi]], [[schoon]]
{{giữa}}
:*{{ru}}: [[красивый]] (krasívyĭ), [[прекрасный]] (prěkrásnyĭ)
:*{{ja}}: [[美しい]]
:*{{fr}}: [[beau]]
{{cuối}}
 
 
 
 
{{-ref-}}
{{R:WinVNKey:Lê Sơn Thanh}}
 
[[Thể loại:Tính từ tiếng Việt]]
 
[[en:đẹp]]
[[fr:đẹp]]
[[hu:đẹp]]
[[ko:đẹp]]
[[ku:đẹp]]
[[li:đẹp]]
[[zh:đẹp]]
Người dùng vô danh