Khác biệt giữa các bản “Wiktionary:Chỗ thử”

không có tóm lược sửa đổi
<!-- ========================================================================
<div style="clear: both; border-top: 1px #aaaaaa solid;">
BẮT ĐẦU CHỖ THỬ DƯỚI ĐÂY. XIN ĐỪNG SỬA ĐỔI ĐOẠN -->{{/Đầu}}<!-- NÀY.
<div style="margin-top: 1em; margin-left: -1em; margin-right: -1em; font-size: 90%; text-align: center;">
======================================================================== -->
<div id="wiktvi-mp-projects" style="margin: 2em;">
<ul class="wiktvi-inline-list">
<li>[[Tập tin:Wikipedia-logo.png|35px|link=w:Trang Chính|Wikipedia]]
<li>[[Tập tin:Wikibooks-logo.svg|35px|link=b:Trang Chính|Wikibooks]]
<li>[[Tập tin:Wikisource-logo.svg|35px|link=s:Trang Chính|Wikisource]]
<li>[[Tập tin:Wikiquote-logo.svg|35px|link=q:Trang Chính|Wikiquote]]
<li>[[Tập tin:Wikispecies-logo.svg|35px|link=//species.wikimedia.org/wiki/Trang_Ch%C3%ADnh?uselang=vi|Wikispecies]]
<li>[[Tập tin:Wikinews-logo.svg|58px|link=//vi.wikinews.org/wiki/Trang_Ch%C3%ADnh?uselang=vi|Wikinews]]
<li>[[Tập tin:Wikiversity-logo.svg|35px|link=//beta.wikiversity.org/wiki/Trang_Ch%C3%ADnh?uselang=vi|Wikiversity]]
<li>[[Tập tin:Wikivoyage-logo.svg|35px|link=//vi.wikivoyage.org/wiki/Trang_Ch%C3%ADnh?uselang=vi|Wikivoyage]]
<li>[[Tập tin:Commons-logo.svg|32px|link=//commons.wikimedia.org/wiki/Trang_Ch%C3%ADnh?uselang=vi|Commons]]
<li>[[Tập tin:Wikidata-logo.svg|58px|link=//www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Trang_Chính?setlang=vi|Wikidata]]
<li>[[Tập tin:Wikimedia Community Logo optimized.svg|35px|link=//meta.wikimedia.org/wiki/Trang_Ch%C3%ADnh?uselang=vi|Meta-Wiki]]
</ul>
</div>
</div>
</div>
6

lần sửa đổi