Khác biệt giữa các bản “Thảo luận:vô thường”

Tạo trang mới với nội dung “nghĩa số 2 và 3 có phải là nhầm với từ "phi thường" hoặc "bất thường" không?? --~~~~”
(Tạo trang mới với nội dung “nghĩa số 2 và 3 có phải là nhầm với từ "phi thường" hoặc "bất thường" không?? --~~~~”)
 
(Không có sự khác biệt)
65

lần sửa đổi