Khác biệt giữa các bản “lest”

n
kẻo
n (kẻo)
# {{term|E}} [[rằng|Rằng]], (sợ) [[rằng]].
#: ''we were afraid '''lest''' he should get here too late'' — chúng tôi nghĩ rằng nó sẽ đến quá muộn
# Để... [[không]], để... [[khỏi]], kẻo.
#: ''he ran away '''lest''' he shoud be seen'' — nó bỏ chạy để cho người ta khỏi trông thấy
 
65

lần sửa đổi