Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:Mxn”

 
Chào bạn, tôi muốn đóng góp bài viết cho Mục Từ điển Công Giáo Phổ Thông. Nội dung bài viết tôi có được từ sách Từ điển Công Giáo Phổ Thông, tôi có thể liên hệ để lấy bản quyền sách này. Bạn có thể giúp tôi đăng các bài viết này lên không? Cảm ơn bạn.
:[[AD GENTES DIVINITUS]], không biết bài này có phải là mục từ không đây? Nếu không thì nên xóa.[[Thành viên:Trongphu|Trongphu]] ([[Thảo luận Thành viên:Trongphu|thảo luận]]) 21:38, ngày 31 tháng 3 năm 2012 (UTC)