Khác biệt giữa các bản “Wiktionary:Chỗ thử”

không có tóm lược sửa đổi
(toàn tiếng Anh)
BẮT ĐẦU CHỖ THỬ DƯỚI ĐÂY. XIN ĐỪNG SỬA ĐỔI ĐOẠN -->{{/Đầu}}<!-- NÀY.
======================================================================== -->
Trâm lùn ba trợn!!
[[Thể loại:Trợ giúp]]
15

lần sửa đổi