Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:Mxn”

== Thán từ ==
Mỗi lần tạo một bài mới. Nó đều có các bản mẫu từ để chọn như động từ, tính từ, danh từ, phó từ. Sao không bỏ thán từ vô luôn đi? Cảm ơn![[Thành viên:Trongphu|Trongphu]] ([[Thảo luận Thành viên:Trongphu|thảo luận]]) 21:10, ngày 19 tháng 2 năm 2012 (UTC)
 
== Từ điển Công Giáo Phổ Thông ==
 
Chào bạn, tôi muốn đóng góp bài viết cho Mục Từ điển Công Giáo Phổ Thông. Nội dung bài viết tôi có được từ sách Từ điển Công Giáo Phổ Thông, tôi có thể liên hệ để lấy bản quyền sách này. Bạn có thể giúp tôi đăng các bài viết này lên không? Cảm ơn bạn.
15

lần sửa đổi