Khác biệt giữa các bản “á bí tích”

Tẩy trống: vi phạm bản quyền
(Tạo trang mới với nội dung “:Vật hay việc làm được Hội Thánh dung theo kiểu các bí tích , để có được một số hiệu quả chủ yếu là những hiệu …”)
 
(Tẩy trống: vi phạm bản quyền)
:Vật hay việc làm được Hội Thánh dung theo kiểu các bí tích , để có được một số hiệu quả chủ yếu là những hiệu quả thiêng liêng, nhờ công trạng của các tín hữu. Chúng khác các bí tích ở chỗ không do Đức Kitô thiết lập, haaif đem lại hiệu quả do việc cử hành nghi thức. Hiệu năng của các á bí tích không tùy thuộc vào chính nghi thức như trong các bí tích nhưng tùy thuộc vào ảnh hưởng của việc cầu xin, ảnh hưởng của người sử dụng á bí tích và ảnh hưởng của Hội Thánh đã phê chuẩn việc làm ấy.
:Các á bí tích có rất nhiều; có thể phân biệt theo thời gian và không gian, lời nói và hành động, đồ vật và cử chỉ. Theo sự quyết định của Hội Thánh, các á bí tích không những dựa vào những điều kiện của cá nhân, mà còn dựa vào công trạng và lời cầu nguyện của toàn Nhiệm Thể Chúa Kitô.