Trần Thế Trung

! Old !! New
|-
| òa, óa, ỏa, õa, ọa|| oà, oá, oả, oã, oạ
|-
| òe, óe, ỏe, õe, ọe || oè, oé, oẻ, oẽ, oẹ
| ùy || uỳ
|-
| ùy, úy, ủy, ũy, ụy || uỳ, uý, uỷ, uỹ, uỵ
|}
[[Thể loại:Quản lý Wiktionary|{{PAGENAME}}]]
3.221

lần sửa đổi