Khác biệt giữa các bản “dos”

Thể loại
(Tiếng Thụy Điển)
(Thể loại)
# [[quân|Quân]] [[hai]] ([[quân bài]]); con hai ([[súc sắc]]...).
 
{{-sveswe-}}
{{-pron-}}
{{pron-audio
# [[liều lượng|Liều lượng]], [[liều]] [[thuốc]].
 
[[Thể loại:Danh từ tiếng Anh]]
[[Thể loại:Số tiếng Catalan]]
[[Thể loại:Danh từ tiếng Catalan]]
[[Thể loại:Từ rút gọn tiếng Galicia]]
[[Thể loại:Danh từ tiếng Ireland]]
[[Thể loại:Danh từ tiếng Latinh]]
[[Thể loại:Danh từ tiếng Mã Lai]]
[[Thể loại:Danh từ tiếng Pháp]]
[[Thể loại:Danh từ tiếng Romana]]
[[Thể loại:Số tiếng Tây Ban Nha]]
[[Thể loại:Tính từ tiếng Tây Ban Nha]]
[[Thể loại:Danh từ tiếng Tây Ban Nha]]
[[Thể loại:Danh từ tiếng Thụy Điển]]
 
[[ar:dos]]