Khác biệt giữa các bản “jis”

Tạo trang mới với nội dung ‘{{-lit-}} {{-pronoun-}} '''jis''' # ''ngôi thứ ba' {{sing}} {{m}}’
(Tạo trang mới với nội dung ‘{{-lit-}} {{-pronoun-}} '''jis''' # ''ngôi thứ ba' {{sing}} {{m}}’)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh