sédentaire – Theo ngôn ngữ khác

sédentaire có sẵn trong 11 ngôn ngữ.

Trở lại sédentaire.

Ngôn ngữ