quẫn – Theo ngôn ngữ khác

quẫn có sẵn trong 1 ngôn ngữ.

Trở lại quẫn.

Ngôn ngữ