mươi – Theo ngôn ngữ khác

mươi có sẵn trong 3 ngôn ngữ.

Trở lại mươi.

Ngôn ngữ