lùi – Theo ngôn ngữ khác

lùi có sẵn trong 3 ngôn ngữ.

Trở lại lùi.

Ngôn ngữ