lêu – Theo ngôn ngữ khác

lêu có sẵn trong 1 ngôn ngữ.

Trở lại lêu.

Ngôn ngữ