khoắng – Theo ngôn ngữ khác

khoắng có sẵn trong 2 ngôn ngữ.

Trở lại khoắng.

Ngôn ngữ