khạp – Theo ngôn ngữ khác

khạp có sẵn trong 1 ngôn ngữ.

Trở lại khạp.

Ngôn ngữ