khép kín – Theo ngôn ngữ khác

khép kín có sẵn trong 2 ngôn ngữ.

Trở lại khép kín.

Ngôn ngữ