hẳn – Theo ngôn ngữ khác

hẳn có sẵn trong 2 ngôn ngữ.

Trở lại hẳn.

Ngôn ngữ