𱷒 – Theo ngôn ngữ khác

𱷒 có sẵn trong 1 ngôn ngữ.

Trở lại 𱷒.

Ngôn ngữ