圄 – Theo ngôn ngữ khác

圄 có sẵn trong 9 ngôn ngữ.

Trở lại 圄.

Ngôn ngữ