ăn vóc học hay

Tiếng ViệtSửa đổi

Thành ngữSửa đổi

ăn vóc học hay

  1. Người (thường là trẻ em) có sức khỏe và trí tuệ