Tiếng Na UySửa đổi

Tính từSửa đổi

Các dạng Biến tố
Giống gđc åndssvak
gt åndssvakt
Số nhiều åndssvake
Cấp so sánh
cao

åndssvak

  1. Đần độn, khờ khạo.

Tham khảoSửa đổi