Tiếng AnhSửa đổi

Từ viết tắtSửa đổi

£

  1. Đồng bảng (tiền Anh).

Từ tương tựSửa đổi

Tham khảoSửa đổi