Sửa đổi lần cuối lúc 07:32 vào ngày 19 tháng 12 năm 2011

Scientology

Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Từ nguyênSửa đổi

Từ:

Hoặc từ tiếng Đức Scientologie.

Danh từSửa đổi

Scientology (không đếm được)

  1. (Tôn giáo) Khoa học đạo.

Từ dẫn xuấtSửa đổi

Tham khảoSửa đổi