Scientology

Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Từ nguyênSửa đổi

Từ:

Hoặc từ tiếng Đức Scientologie.

Danh từSửa đổi

Scientology (không đếm được)

  1. (Tôn giáo) Khoa học đạo.

Từ dẫn xuấtSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Sửa đổi lần cuối lúc 07:32 vào ngày 19 tháng 12 năm 2011